Archive for the ‘Tovább maradnál?’ Category

Vállalkozás eladó Spanyolországban

Spanyolországi vállalkozás eladó.Szerződéses partnerekkel rendelkező, kiválóan működő (minimum bruttó havi bevétel 4000-€), medencék és kertek karbantartására szakosodott vállalkozás eladó Orihuela Costa-n. Ára:50.000,€. Tel.: 0034633417433, Email: qualitypoolgarden@gmail.com

Oktatás

Spanyolországban az oktatás 6-16 éves kor között kötelező és ingyenes. Az iskola előtti oktatás (6 éves korig) nem kötelező. Óvoda (educación infantil) Az iskola előtti oktatásban 6 éves korig lehet részt venni. Két részre bontható: 3 éves korig, illetve 3-6 éves korig. Ez az oktatási forma nem kötelező, a spanyol állam mégis … (olvasson tovább!)

Vállalkozásalapítás

Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyek valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek … (olvasson tovább!)

Adózás

A közvetlen adózásról a közösségi joganyag nem rendelkezik, ezért – bár a tagállamok adórendszerei hasonlóak – minden tagállamban különböző fajtájú és mértékű adóterhelésekkel találkozhatunk. A közösségi jog szerint a tagállamok adórendszerének követnie kell azt az általános diszkriminációellenes szabályozást, hogy egy tagállam állampolgárai, akik egy … (olvasson tovább!)

Családi támogatások

Anyasági biztosítás Jogosultak: * Biztosított nők * A gyermek születése előtt legalább 9 hónappal a TB-hez bejelentett nők * A terhességet megelőző évben legalább 180 napos TB hozzájárulási befizetést igazolni tudó nők Juttatások: A juttatások alapfeltétele annak bizonyítása, hogy az anya a szülést megelőzően legalább 180 napos járulék befizetési kötelezettségének eleget tett. A juttatás mértéke […]

Társadalombiztosítás

Az EU közösségi szabályozása a társadalombiztosítási rendszert nemzeti hatáskörben hagyja, tehát minden tagállam maga határozhatja meg a társadalombiztosítási járulékok mértékét és a biztosítottak körét, illetve, hogy milyen feltétek mellett milyen juttatásokat biztosít. A közösség csupán alapelveket fektet le: … (olvasson tovább!)

Munkanélküli ellátás

Spanyolországban a munkanélküli ellátások közé a munkanélküli járadék (prestación por desempleo) és munkanélküli segély (ayuda de desempleo) tartozik. A támogatások folyósításának időtartama annak az időszaknak a hosszától függ, amely alatt az igénylő a társadalombiztosítási járulékokat fizette. Az igénylő 120 napig munkanélküli járadékban részesül, ha legalább 360 napos járulékfizetést teljesített. Ezenfelül 720 napig munkanélküli járadékban részesül, […]

Munkavállalás

Két éves korlátozást követően 2006. május elsejével Spanyolország megnyitotta munkaerőpiacát a 2004-ben csatlakozott tagországok munkavállalói előtt, így már a magyar állampolgárok is munkavállalási engedély nélkül, szabadon dolgozhatnak az országban. Amennyiben úgy dönt, hogy tartósan Spanyolországban szeretne élni és munkát kíván vállalni, mindenképpen szükséges a … (olvasson tovább!)

Tartózkodási szabályok

A 2006. április 30-án hatályba lépett 2004/38/EK irányelv értelmében az uniós polgárok három hónapig engedély nélkül tartózkodhatnak az EU más tagállamaiban. A három hónapon túli tartózkodása esetén azonban a tagállamok bejelentési kötelezettséget követelhetnek meg. Tartózkodási engedély ekkor sem kell, a bejelentésről az illetékes hatóságok igazolást állítanak ki. A Spanyolországba érkezést követően az uniós … (olvasson […]

Beutazás/ tartózkodás

Az EU és az EGT tagállamok állampolgárainak érvényes útlevéllel, illetve személyazonosságot igazoló dokumentummal joga van bármely más EU tagállam területére lépni. Azon harmadik országbeli családtagok, akiknek … (olvasson tovább!)