Adózás

A közvetlen adózásról a közösségi joganyag nem rendelkezik, ezért – bár a tagállamok adórendszerei hasonlóak – minden tagállamban különböző fajtájú és mértékű adóterhelésekkel találkozhatunk.

A közösségi jog szerint a tagállamok adórendszerének követnie kell azt az általános diszkriminációellenes szabályozást, hogy egy tagállam állampolgárai, akik egy másik tagállam területén élnek, nem részesülhetnek kedvezőtlenebb adózási feltétetekben, mint az adott tagállam állampolgárai.

A közösségi szabályok szerint minden EU tagállam állampolgára, minden (akár több nem EU tagállambeli) jövedelme után abban a tagállamban köteles adót fizetni, amelyben lakik. A kettős adóztatásról szóló országok közötti egyezmény gondoskodik arról, hogy az adóalany csak egy helyen fizessen adót.

Spanyolország esetében a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt a 12/1988. (III.10.) MT rendeletben hirdették ki.

Személyi jövedelemadó

Azok a személyek, akik Spanyolországban telepednek le, minden jövedelmük után Spanyolországban fizetnek adót, még abban az esetben is, ha jövedelmük más tagországokból származik. A nem Spanyolországban élő adófizetőket csak a Spanyolországból származó jövedelmük után adóztathatják.

Spanyolországban a személyi jövedelemadót és a TB járulékot a fizetésből vonják le. A munkavállaló a munka megkezdésekor adókártyát kap. Alkalmazottak esetében az adó mértékénél figyelembe veszik a munkavállaló gyermekeinek számát és teljes bérét. Vállalkozóknak negyedéves adóelőleg befizetési kötelezettségük van.

A spanyol személyi jövedelemadóval kapcsolatban további információt talál a spanyol adóhatóság és a Gazdasági és Pénzügyminisztérium honlapján.

Áfa

A kedvezményes áfa mértéke egyes termékekre: 4%-, illetve 7 %, a legmagasabb áfa mértéke pedig 16%.