Beutazás/ tartózkodás

Az EU és az EGT tagállamok állampolgárainak érvényes útlevéllel, illetve személyazonosságot igazoló dokumentummal joga van bármely más EU tagállam területére lépni.

Azon harmadik országbeli családtagok, akiknek vízumra van szükségük a spanyolországi beutazáshoz, azt az utazás megkezdése előtt kötelesek beszerezni a lakhelyük szerinti spanyol nagykövetségen vagy konzulátuson.

Az uniós polgárok útlevelét, illetve személyi igazolványát belépéskor a határőr nem pecsételheti le, nem kérheti a tartózkodáshoz szükséges anyagi feltételek igazolását, és nem tehetnek fel kérdéseket a tartózkodás célját, illetve hosszát illetően. A határőr a belépéskor használt dokumentumok érvényességét és a belépő személyazonosságát ellenőrizheti.

Egy uniós polgár beutazását csak közegészségügyi, közbiztonsági okokra hivatkozva lehet megtagadni.