Munkavállalás

Két éves korlátozást követően 2006. május elsejével Spanyolország megnyitotta munkaerőpiacát a 2004-ben csatlakozott tagországok munkavállalói előtt, így már a magyar állampolgárok is munkavállalási engedély nélkül, szabadon dolgozhatnak az országban.

Amennyiben úgy dönt, hogy tartósan Spanyolországban szeretne élni és munkát kíván vállalni, mindenképpen szükséges a külföldiek számára kiállított ún. NIE szám kiváltása a Bevándorlási Hivatalban vagy a helyi rendőrségen.

A NIE szám egyben az ún. NIF számként (adóazonosító-számként) is szolgál.

A munkavállalók nyugodtan fordulhatnak a Munkaügyi Hivatal (SEPE) kihelyezett irodáihoz, bármilyen munkavállalással kapcsolatos kérdéssel (képzési lehetőségek, munkanélküli segély).

A Munkaügyi Hivatal által létrehozott honlapon keresni lehet a Spanyolországban meghirdetett aktuális állásajánlatok között.

Munkavállalási feltételek

Spanyolországban a munkavállalás alsó korhatára 16 év, de a kiskorúak esetében a szülő vagy a gondviselő engedélye kell a munkavállaláshoz.

Munkaszerződés

A törvény lehetővé teszi a munkaszerződések szóbeli és írásbeli megkötését is. A munkaszerződésnél érdemes figyelmesen áttanulmányozni a fizetéssel, utazással és szállással kapcsolatos kitételeket (ez utóbbi kettő esetében, hogy a munkavállaló vagy a munkáltató fizeti-e ezek költségét). A fizetésekről általában kollektív egyeztetés után döntenek.

A munkaszerződés időbeli hatályát tekintve lehet határozott vagy határozatlan idejű szerződés. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz az időtartamára vonatkozó rendelkezést, vélelmezzük, hogy az határozatlan idejű, teljes munkaidős szerződés.

A határozott és a határozatlan idejű szerződések típusairól és azok formai követelményeiről a Munkaügyi Hivatal munkavállalásról szóló hivatalos tájékoztatója tartalmaz részletes információt.

A spanyol törvények értelmében próbaidőt is meg lehet állapítani a szerződésben, amely időszak alatt bármelyik fél indoklás és kárpótlás fizetése nélkül visszaléphet a szerződéstől. Főszabály szerint a próbaidő törvényben meghatározott maximális időtartama két hónap, ez alól azonban lehetnek kivételek.

Amennyiben a szerződés határozott idejű, vagy bármilyen okból elbocsátják a munkavállalót, a munkaadó köteles a törvényben meghatározott időn belül értesíteni a munkavállalót munkaviszonyának megszűnéséről. Ez az idő a munkaviszony idejétől és a munkaszerződés típusától függően 15 és 30 nap között változik.

Munkaidő

A törvény által előírt teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a napi munkaidő nem lehet több 9 óránál és a heti munkaidő maximum 40 óra/hét, azonban a tényleges munkavégzés idejét évente számolják ki. A 18 év alatti munkavállalók maximum napi 8 órát dolgozhatnak, beleértve azt az időt is, amit az iskolában töltenek. Amennyiben egyszerre több munkavállaló alkalmazza őket, akkor sem engedik a spanyol törvények, hogy összesen napi 8 óránál többet dolgozzanak.

Túlóra esetén a spanyol törvények maximálisan 80 órát engedélyeznek, amit minden hónapban be kell jelenteni az illetékes szerveknek. A túlórát a munkavállaló csak önkéntesen vállalhat, és nem terjedhet ki az éjszakai műszakra. A túlórát pénzbeli juttatással vagy szabadsággal fizetik ki. A 18 év alatti munkavállalók nem túlórázhatnak.

Vasárnapi munka esetén az alapfizetés 175%-át kell a munkáltatónak kifizetnie vagy 1,5 nap pihenőnapot kell biztosítania (a 18 év alatti munkavállalók esetében 2 pihenőnapot).

Az éves szabadság minimum 30 nap/év (szombat és vasárnapokkal együtt), illetve a 14 nemzeti ünnepnap. Emellett minden munkavállaló jogosult házasságkötés miatt évi 15 nap szabadságra és 16 egymást követő hét szülési- vagy örökbefogadás miatti szabadságra. Amennyiben mind a két szülő dolgozik, ezeket a szabadságokat az apa is igénybe veheti.

Munkaszüneti napok, ünnepnapok

* Január 1. Újév napja
* Április 10. Nagypéntek
* Május 1. A munka ünnepe
* Augusztus 16. Nagyboldogasszony ünnepe
* Október 12. Nemzeti ünnep
* November 1. Mindenszentek
* December 6. Az alkotmány ünnepe
* December 8. A szeplőtelen fogantatás ünnepe
* December 25. Karácsony

Minimálbér

Spanyolországban a minimálbért törvényileg szabályozzák. Ezt a kormány minden évben felülvizsgálja a fő érdekképviseletekkel tartott megbeszélés után. 2009-ben a minimálbér 624 euró/hónap (amit 14 alkalommal kell kifizetni), vagy 20 euró/nap.

Spanyolországban a törvényben meghatározott minimálbér összege attól függően változik, hogy valaki rész- vagy teljes munkaidőben dolgozik-e. A részmunkaidős állás minimálbérét a munkaidővel arányosan kell megállapítani.

A Munkaügyi és Szociális Minisztérium felügyelete alá tartozó független szerv, a FOGASA biztosítja, hogy a munkavállalók megkapják fizetésük vagy az őket megillető kárpótlás egészét.

A munkavállalónak legalább 18 évesnek kell lennie, hogy megkaphassa a minimálbért. 16 éves munkavállalók a minimálbér kb. 40%-át, 17 éves munkavállalók kb. 60%-át kapják.

A spanyol munkavállalással kapcsolatban további információk találhatók a spanyol Munkaügyi és Bevándorlási Minisztérium (Ministerio de Trabajo e Inmigración), valamint az EURES honlapján.