Társadalombiztosítás

Az EU közösségi szabályozása a társadalombiztosítási rendszert nemzeti hatáskörben hagyja, tehát minden tagállam maga határozhatja meg a társadalombiztosítási járulékok mértékét és a biztosítottak körét, illetve, hogy milyen feltétek mellett milyen juttatásokat biztosít.

A közösség csupán alapelveket fektet le:

* egyenlő elbánásban kell részesíteni a külföldi munkavállalókat és az adott ország állampolgárait,
* biztosítani kell, hogy a külföldi munkavállaló és családja részesüljön minden, őket megillető juttatásból bármelyik tagállamban dolgozzon is.

Amint a munkavállaló munkába áll a munkáltató köteles a munkavállalót a társadalombiztosítási intézményekhez bejelenteni. A munkavállaló nevét bejegyzik a betegbiztosító irodánál, amely bejelenti a munkavállalót a nyugdíjbiztosítónál és a munkanélküli biztosító intézményben. A munkavállaló regisztrációs számot kap, amely alapján a társadalombiztosító nyilvántartja a biztosítási időszakokat és fizetéseket. Ezen időszakok alapján kell a járulékokat befizetni. A nyugdíjbiztosító TB kártyát küld a munkavállalónak, amelyet a munkáltatónak kell átadnia. Ha a munkaviszony megszűnik, a biztosítási kártyát a munkáltató visszaadja a munkavállalónak.

Spanyolországban a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet foglalkozik a társadalombiztosítással. A havonkénti hozzájárulást mind a munkavállaló (6.4%), mind a munkáltató (30.8%) fizeti. Ez ingyenes kórházi és orvosi kezelést biztosít.

Bár a TB rendszer jelentős összegeket kap a költségvetésből, mégis nagyobb részben a munkavállalók és munkáltatók befizetései biztosítják az egészségügy pénzügyi hátterét. A járulékok mértékét, melyek szektoronként jelentős eltéréseket mutatnak, évente határozzák meg.

A munkavállalónak az alábbi társadalombiztosítási járulékokat kell befizetnie:

* Egészség és anyasági biztosítás
* Munkanélküli biztosítás
* Rokkant-, öregségi és özvegyi nyugdíj

TB ellátottak köre:

* EU tagállamok munkavállalói és vállalkozói
* Nyugdíjasok
* Közalkalmazottak
* Hontalan személyek és menekültek

Betegbiztosítás

A járulékok a biztosítási alaptól függenek. Abban az esetben, ha a biztosítottat ért baleset következtében átmeneti munkaképtelenség jelentkezik, nem állapítanak meg minimális járulék befizetési időszakot. Ha viszont a munkaképtelenség betegség miatt következett be, a támogatás nyújtásának feltétele 180 napos járulék befizetési időszak.

Betegbiztosításra jogosult személyek:

* Munkavállalók, akiket regisztráltak a társadalombiztosítási intézményeknél
* A munkavállaló családtagjai
* Nyugdíjasok és nyugdíjat igénylők
* Spanyol emigránsok, akik végleg hazatelepültek, vagy csak ideiglenesen tartózkodnak az országban
* Nem megfelelő anyagi helyzetben lévő spanyol állampolgárok
* Árvák

A betegbiztosítási juttatások:

* Műtétek előtt az orvosokkal való konzultáció
* Vészhelyzetben a beteg elszállítása
* Háziorvosi, fogorvosi és szájsebészeti kezelések
* Gyógyszerek (nyugdíjasok, ipari balesetet elszenvedők részére ingyenesek, illetve a támogatott személyeknek a gyógyszerárak 40%-át kell csak kifizetniük).
* Protézisek (műtéti és ortopédiai) és kerekes székek a TB rendszer által támogatottak (fogprotézisek és szemüvegek viszont nem).
* Rehabilitáció

A pénzbeli támogatást a baleset vagy betegség 15. napjáig a munkáltató fizeti, majd a 16. naptól a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet felelős a kifizetésekért, amit vagy a munkáltatón keresztül, vagy közvetlenül a munkavállalónak fizet ki.

Rokkantsági biztosítás

A rokkantsági biztosítás minden, az ipari és szolgáltató szektorban munkát vállalóra vonatkozik. Ennek a támogatásnak a folyósítása nem szűnik meg, ha a biztosított életkora eléri a nyugdíjkorhatárt.

Jogosultak:

* Biztosított munkavállalók, akik komoly anatómiai vagy funkcionális szervi rendellenességben szenvednek.

Juttatások:

* Ideiglenes rokkantság/munkaképtelenség esetén 24 havi bérnek megfelelő összeg egy összegben történő kifizetése. Ennek maximális időtartama 4 és fél év. A támogatás kifizetése megszűnik, ha a biztosított személy meggyógyul, vagy teljes rokkantság alakul ki.
* Teljes (nem ”abszolút”) rokkantság/munkaképtelenség esetén a biztosítottnak bizonyítania kell, hogy legalább 15 évig fizette a TB hozzájárulást. Ebben az esetben a biztosított személy a nyugdíj 50%-át, 55 év felett, pedig 75%-át kapja.
* „Abszolút rokkantságnak” tekintik, ha a beteg személynek segítségre van szüksége napi tevékenységeinek elvégzésére (evés, öltözködés, tisztálkodás, stb.), és ebben az esetben a biztosított a nyugdíj 100%-át kapja meg támogatásként.

Nyugdíjbiztosítás

A közösségi szabályok szerint, ha a munkavállaló két vagy több EU tagállamban dolgozik, jogosult arra, hogy állami nyugdíját a tagállamokban befizetett nyugdíj hozzájárulásokat összevontan számolják ki. A spanyolországi jogszabályok szerint minden jövedelemmel rendelkező alkalmazottat biztosítani kell. A biztosítási hozzájárulások a jövedelem nagyságától függnek.

Nyugdíjra jogosultak:

* 65. életévüket betöltött férfiak és nők
* azok, akik legalább 2 éven keresztül fizették a TB járulékokat a nyugdíjba vonulás előtti 15 évben

Feltételek:

* 15 évi bizonyított járulék fizetés
* 65 éves életkor, illetve korai vagy részleges nyugdíjazás alanya

A nyugdíj mértékét az utolsó 15 évben kapott fizetések határozzák meg.

A nyugdíj számítása:

* 10 éves munkaviszony esetén: a munkavállalóra vonatkozó maximális nyugdíj 50%-a
* 10 év után évente 2%-kal nő. 100%-os nyugdíjat 35 éves munkaviszony után kaphatnak a nyugdíjasok.

A spanyolországi munkavállalók nyugdíjba vonulásuk után is Spanyolországban maradhatnak. Teljes nyugdíjat akkor kaphat a külföldi munkavállaló, ha elérte a spanyol törvények által előírt nyugdíjkorhatárt (65 év), és a nyugdíj kérelem előtti utolsó 12 hónapban Spanyolországban dolgozott, illetve 3 évig megszakítás nélkül Spanyolországban élt.

Korkedvezményes nyugdíj

Jogosultak:

* 60 és 65 éves kor között lehetőség van a korkedvezményes nyugdíj igénybevételére. Ebben az esetben a nyugdíj összege minden előrehozott évvel 8%-kal kevesebb.
* 64. életévét betöltött személy (ugyanazt a nyugdíjat kapja, mint aki 65 évesen ment nyugdíjba) átruházó szerződéssel nyugdíjba mehet.
* Korkedvezményes nyugdíjat teljes összeggel azok vehetnek igénybe, akik nehéz fizikai, veszélyes munkakörben, illetve egészségtelen környezetben vagy vegyi anyagokkal foglalkoztak (pl.: bányászat, vasút).
* Részleges nyugdíj vehető igénybe 62 és 65 év között, amely szerint a kedvezményezett fél munkaidőben dolgozik.

Hozzájárulás nélküli öregségi nyugdíj

Jogosultak azok az idős emberek:

* akik nem rendelkeznek a megélhetésükhöz elegendő pénzügyi forrással
* akik sosem fizettek TB hozzájárulást
* akik nem fizették a hozzájárulást kellő ideig, hogy jogosultak lehessenek öregségi nyugdíjra.

Feltételek:

* 65 éves életkor
* legalább 10 éves legális spanyolországi tartózkodás a kedvezményezett 16. életéve és a támogatásért való folyamodás időpontja között, melyből 2 évnek közvetlenül a kérvényezés előtt kell lennie.
* megfelelő fizetés hiánya

Abban az esetben, ha a kedvezményezett által kapott nyugdíj összege nem éri el a spanyolországi hivatalos minimál nyugdíjat, az állam a két összeg különbözetét kifizeti.

Ha a nyugdíjas továbbra is dolgozik, akkor a kiegészítést arányosan csökkentik vagy megszüntetik.

Minden EU tagállam nyugdíjas állampolgára, aki kereső tevékenységet szeretne folytatni, illetve le szeretne telepedni egy másik tagállamban, jogosult a letelepedési engedélyre abban az esetben, ha:

* rendelkezik betegbiztosítással
* részesül rokkantsági, korkedvezményes, illetve öregkori nyugdíjban
* olyan anyagi háttérrel rendelkezik, amely garantálja, hogy ott tartózkodása alatt a vendéglátó ország TB rendszerét nem terheli.

Spanyol nyugdíjrendszerrel kapcsolatos további információ az ONYF ezen oldalán található.

Az ideiglenes spanyolországi tartózkodás alatt igénybe vehető egészségügyi ellátásról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztató anyagában található információ.