Tartózkodási szabályok

A 2006. április 30-án hatályba lépett 2004/38/EK irányelv értelmében az uniós polgárok három hónapig engedély nélkül tartózkodhatnak az EU más tagállamaiban.

A három hónapon túli tartózkodása esetén azonban a tagállamok bejelentési kötelezettséget követelhetnek meg. Tartózkodási engedély ekkor sem kell, a bejelentésről az illetékes hatóságok igazolást állítanak ki.

A Spanyolországba érkezést követően az uniós polgároknak három hónapon belül a Bevándorlási Hivatalban (Oficina de Extranjeros / Foreign National’s Office) vagy a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon a Külföldiek Központi Nyilvántartásában (Registro Central de Extranjeros / Central Register of Foreign Nationals) regisztráltatniuk kell magukat.

A regisztrációhoz érvényes útlevél vagy személyi igazolvány mellett, a kötelező eljárási díj befizetése szükséges.

A hatóság egy ún. NIE-számmal (Número de identificación de Extranjeros / Foreigners’ identification number) ellátott regisztrációs igazolást állít ki.

NIE-számot nem csak a Külföldiek Központi Nyilvántartásába történő regisztráció során, hanem attól függetlenül is lehet kérvényezni. Amennyiben a külföldi állampolgár a spanyol állammal bármilyen gazdasági vagy egyéb hivatalos kapcsolatba szeretne kerülni, azonosítás végett rendelkeznie kell ilyen számmal.

A tartózkodással kapcsolatos bővebb információval a magyarországi spanyol nagykövetség szolgálhat.

A regisztrációs eljárásról és az ún. NIE-számról további információ a spanyol Belügyminisztérium és a spanyol Országos Rendőr-főkapitányság honlapján található.

Spanyolországban azok is kötelesek bejelenteni magukat a helyi önkormányzatnál (Ayuntamiento), akik rendelkeznek NIE-számmal ellátott regisztrációs igazolással. Az itt kiállított igazolás (empadronamiento) számos adminisztrációs eljárás esetében szükséges (a gyerek iskolába történő beíratásakor, a Munkaügyi Hivatalnál történő regisztrációkor, a helyhatósági választáson szavazáshoz.) Az igazoláshoz a lakásbérleti szerződés, vagy egy közüzemi számla (villany, víz stb.) bemutatása szükséges.